Select any :

1.नाभिसर (नाभिकमल) तीर्थ
2.स्थानेश्वर महादेव तीर्थ
3.महाकालेश्वर महादेव दर्शन
4.मां भद्रकाली दर्शन
5.ब्र्हम सरोवर
6.सन्निहित सरोवर
7.रन्तुक यक्ष कोटि तीर्थ
8.मां सरस्वती स्नान
9. कुबेर तीर्थ
10.पारिपल्व तीर्थ
11. पावन तीर्थ
12.मानसी गंगा
13.अदिति कुंड तीर्थ
14.सूर्यकुंड तीर्थ
15.सोम तीर्थ
16.अक्षयवट दर्शन तीर्थ
17.अंजनी तीर्थ
18.ढूढीराज गणेश तीर्थ
19.विमलसर तीर्थ
21.बामसर तीर्थ
20.पाराशरेश्वर तीर्थ
22.कौशिकी नदी
23.दशरथ तीर्थ
24.ब्र्हमसर तीर्थ
25.पंचदेव तीर्थ
26.कुंडलायन(कोटि) तीर्थ
27.गौतम तीर्थ
28.चित्रागदा नदी
29.पंच तीर्थ
30.चुंचुकारन्ड्व तीर्थ
31.जम्दग्नि कुंड तीर्थ
32.पतित पावन तीर्थ
33.जम्बूद्वीप तीर्थ
34.फाल्गुन तीर्थ
35.दशास्वमेध तीर्थ
36.हंस तीर्थ
37.ब्र्हम तीर्थ
38.मोह मद नाशन तीर्थ
39.सोअहं तीर्थ
40.सर्पदमन तीर्थ
41.धन्वंतरि तीर्थ
42.अरन्तूक यक्ष तीर्थ
43.हाटेकश्वर तीर्थ
44.द्वादशादित्य तीर्थ
45.64 योगिनी तीर्थ
46.ययाति तीर्थ
47.अश्वनी कुमार तीर्थ
48.जम्दग्नि कुंड तीर्थ
49.वराह तीर्थ
50.सोम तीर्थ
51.भुतेश्वर महादेव
52.शठारी तीर्थ
53.एकहंस तीर्थ
54.नरसिंह एवं लक्ष्मी तीर्थ
55.करीतशौच तीर्थ
56.नरसिंह दर्शन
57.इग्राही देवी तीर्थ (गुफा)
58.मुन्जवट तीर्थ⁠⁠⁠⁠
59.पुष्कर तीर्थ
60.कपिल यक्ष
62.यक्षिनी कुंड तीर्थ
61.सन्निहित तीर्थ
63.अत्री कुंड तीर्थ
64.वंशमुलक तीर्थ
65.षट कर्मा तीर्थ
66.कायाशोधन तीर्थ
67.सूर्य कुंड तीर्थ
68.अधमवर्ण तीर्थ
69.कुश तीर्थ
70.लोकोद्वार तीर्थ
71.खटवाडगेश्वर महादेव तीर्थ
72.मृकुणडेश्वरी तीर्थ
73.श्री तीर्थ
74,शिव भवानी तीर्थ
75.गणपति तीर्थ
76.कपिल मुनि तीर्थ
77.बालखिल्य तीर्थ
78. 49 मरूदगण तीर्थ
79.सूर्य कुंड तीर्थ
80.गोभन तीर्थ
81.शंखिनी यक्षिनी तीर्थ
82.शिप्रा नदी का स्नान
83.अरन्तुक यक्ष (बहरयक्ष) तीर्थ
84.अनंग तीर्थ
85.उद्वालक तीर्थ
86.गंधर्व तीर्थ
87.अघनाशन तीर्थ
88.ब्र्हमवर्त तीर्थ
89.सु तीर्थ
90.इक्षूमति अंशुमति संगम तीर्थ
91.पुलस्त्येश्वर महादेव
92.कामेश्वर तीर्थ
93.कायारत्न तीर्थ
94.वरून तीर्थ
95.सप्त मात्रीका तीर्थ⁠⁠⁠⁠
96.दशाश्वमेघ तीर्थ
97.सरष्टि सरजन तीर्थ
98.मानुष तीर्थ
99.आपगा तीर्थ
100.ब्र्ह्मोदुम्बर तीर्थ
101.वृद्ध केदर तीर्थ
102.कुलोतारण तीर्थ
103.दुर्भगा कुंड
104.किंदान तीर्थ
105.शरक तीर्थ
106.धन्यजन्मा तीर्थ
107.नव दुर्गा तीर्थ
108.यग़संघ तीर्थ
109.पापकुन्डार तीर्थ
110.पुण्य संगी तीर्थ
111.देवराज तीर्थ
112 कोटिकूट तीर्थ
113 बिन्ध्य तीर्थ
114 बिंदुसार तीर्थ
115 त्रिदोषनाशन तीर्थ
116 नयनसर तीर्थ
117 मुद्रा तीर्थ
118 लवकुश तीर्थ
119 पुणडरीक तीर्थ
भगवान जगन्नाथ का एक ऎसा मंदिर
8 Kosi Parikarma
मंदिर वास्तुकला /Temple Architecture